Trees 4 all

Logo Great Green Wall

De Great Green Wall is een van de meest inspirerende en urgente beweging van deze tijd. Het initiatief, geleid door Afrika en ondersteund vanuit de Verenigde Naties, heeft als doel om een nieuw wereldwonder aan natuur van 8.000 kilometer te laten groeien over de gehele breedte van het continent. 

Foto Green Wall

We hebben het hier de aanplant van miljoenen acacia bomen en beplanting die een enorme bijdrage leveren aan CO2 opname. Door de groene muur wordt de door klimaatverandering oprukkende woestijn tegengehouden en de leefomgeving van miljoenen mensen daar getransformeerd. 

Great Green Wall kaart

Het project is inmiddels ruim 10 jaar onderweg en 15% gerealiseerd. Ambitie 2030 is 100 miljoen hectare land hersteld, 250 miljoen ton CO2 en 10 miljoen banen in deze gebieden. Dit laat zien dat geld sturen naar ontwikkelingslanden niet de meest optimale manier is. Lokaal het verschil maken, daar gaat het om. De resultaten zijn er: greatgreenwall.org/results .

Reden voor Shiftr om dit project te selecteren als een van de projecten om financieel te steunen met onze winst. 

https://www.youtube.com/watch?v=kB1qK_yBVxU&feature=emb_imp_woyt

Website: Great Green Wall